بخش داخلی

دکتر امیر کمیلیان
رییس بخش داخلی بیمارستان

متخصص بیماریهای داخلی دامهای کوچک

دکتر امیر رستمی
متخصص بیماریهای داخلی دامهای کوچک

دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، مشاور بخش داخلی بیمارستان در زمینه بیماریهای داخلی حیوانات اگزوتیک و حیات وحش در روزهای شنبه و دوشنبه ساعت ۴ الی ۹ عصر

دکتر بابک باستانی
متخصص بیماریهای داخلی

متخصص بیماریهای داخلی

دکتر حمید خوشرو
دارای دکترای عمومی دامپزشکی

دارای دکترای عمومی دامپزشکی

دکتر علی صادقی مقدم
دارای دکترای عمومی دامپزشکی

داراری دکترای عمومی دامپزشکی

دکتر امیر بخشی
دارای دکترای عمومی دامپزشکی

دارای دکترای عمومی دامپزشکی

دکتر مهدی گرایلی
دارای دکترای عمومی دامپزشکی،مسئول فنی داروخانه

دارای دکترای عمومی دامپزشکی،مسئول فنی داروخانه

بخش جراحی و بیهوشی

دکتر امید مرادی
رییس بیمارستان

متخصص جراحی دامپزشکی، رییس بیمارستان، رییس بخش جراحی و بیهوشی بیمارستان، گرایش حرفه ای: جراحی های تخصصی ستون فقرات

دکتر محمد ابرکار
مشاور بخش جراحی بیمارستان

متخصص جراحی دامپزشکی، استادیار دانشگاه، مشاور بخش جراحی بیمارستان، گرایش حرفه ای: جراحی های تخصصی چشم و قفسه صدری

دکتر کیوان خجسته
متخصص جراحی دامپزشکی

متخصص جراحی دامپزشکی، گرایش حرفه ای: خدمات تخصصی بیهوشی در بیماران خاص

بخش تصویربرداری تشخیصی

دکتر فاطمه تمیمی
رییس بخش تصویر برداری تشخیصی بیمارستان

دارای بورد تخصصی تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی، رییس بخش تصویر برداری تشخیصی بیمارستان

خانم دکتر مهسا زنگیشه
دارای بورد تخصصی تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی

دارای بورد تخصصی تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی

دکتر امیر علی رییسی
مشاور بخش تصویر برداری تشخیصی بیمارستان

متخصص تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی، استادیار دانشگاه، مشاور بخش تصویر برداری تشخیصی بیمارستان

دکتر مصطفی طاهری
رزیدنت تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی

رزیدنت تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی

دکتر هومن یزدی
متخصص تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی

متخصص تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی

بخش آزمایشگاه

دکتر علیرضا راکی
متخصص کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

متخصص کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی، مشاور بخش آزمایشگاه بیمارستان

دکتر فرنوش فارسیجانی
دارای بورد تخصصی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

دارای بورد تخصصی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

دکتر سحر سودمند
رزیدنت کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

رزیدنت کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

دکتر شبنم شفیعی
دارای دکترای عمومی دامپزشکی

دارای دکترای عمومی دامپزشکی

بخش فیزیوتراپی

دکتر امیر مسعود نیک نام
دارای دکترای عمومی دامپزشکی

فیزیوتراپیست

دکتر نسیم عبدالملکیان
دارای بورد تخصصی جراحی

فیزیوتراپیست