تخلیه تودهاز مغز یک توله سگ

” بلکی” توله سگی حدودا چهارماهه است که با علائم برگشتن گردن به جانب، دودو زدن چشمها و جیغ کشیدنهای ممتد توسط یکی از همکاران دامپزشک به بیمارستان مرکزی ارجاع شد. بررسیهای تشخیصی حاکی از وجود توده ای غیر طبیعی در عمق لوب آهیانه این حیوان بود که داخل آن مقداری مایع وجود داشت.
تنها راه کمک به این حیوان انجام عمل جراحی و خارج کردن توده و تعیین ماهیت آن در پاتولوژی بود که این امر مهم در بیمارستان مرکزی انجام پذیرفت.
جهت تعیین محل دقیق توده و جلوگیری از آسیب به بافت پارانشیم اطراف توده، بعد از بازکردن جمجمه بافت مغز مستقیما سونوگرافی شد و با پیدا کردن توده و تزریق ماده رنگی داخل آن از بافت اطراف متمایز و بدون آسیب به بافتهای سالم اطرافی به طور کامل تخلیه شد.
این جراحی کم نظیر توسط دکتر امید مرادی، دکتر کیوان خجسته و دکتر امیر بخشی انجام پذیرفت همچنین خانم دکتر مهسا زنگیشه سونوگرافی حین جراحی را انجام دادند که جا دارد به یکایکشان خسته نباشید و خداقوت عرض کنیم.
بیمارستان مرکزی پیشرو در ارائه خدمات پیچیده دامپزشکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *