بخش تخصصی پرندگان زینتی بیمارستان با ارائه خدماتی نظیر چکاپ دوره ای، مشاوره در زمینه نگهداری و تغذیه، واکسیناسیون، درمان ضد انگل، تعیین جنسیت، انجام جراحیهای مختلف، تشخیص و درمان بیماریهای پرندگان، آماده پذیرش می باشد.”