با توجه به نقش مهم تغذیه صحیح در حیوانات خانگی کلیه احتیاجات  روزمره نظیر انواع غذاهای با کیفیت ، اسباب بازی ، قلاده های متنوع ، خاک گربه ، انواع لوازم بهداشتی و آرایشی و هر نیازمندی دیگر حیوانتان را می توانید از فروشگاه بیمارستان فراهم نمایید.