در دسترس بودن کلیه داروها و اقلام مورد نیاز جهت مداوای حیوانات در داروخانه بیمارستان ، موجب آسایش خاطر مراجعین همچنین عدم نیاز به ارجاع و سردرگمی آن ها در داروخانه های سطح شهر می گردد .

همچنین داروخانه بیمارستان آمادگی هر گونه همکاری با سایر کلینیک ها و بیمارستان های دامپزشکی کشور جهت تامین مایحتاج دارویی آن ها را دارا می باشد .