امور مربوط به تشخیص بیماری های حیوانات خانگی و درمان آن ها در این بخش توسط متخصصین بیماری های داخلی انجام می پذیرد . پاره ای از خدمات ارائه شده در این بخش شامل موارد زیر می باشد :

 • تشخیص و درمان بیماری های دستگاه گوارش
 • تشخیص و درمان بیماری های دستگاه ادراری (کلیه ها ، مثانه ، میزنای و میزراه) و تناسلی (رحم ، تخمدان ، واژن ، بیضه ها ، آلت)
 • تشخیص و درمان بیماری های غدد درون ریز شامل : تیروئید ، فوق کلیه و پانکراس
 •  تشخیص و درمان بیماری های تنفسی شامل : بینی ، نای و شش ها
 • تشخیص و درمان بیماری های سیستم ایمنی
 •  تشخیص و درمان بیماری های قلب و عروق
 • تشخیص و درمان بیماری های عفونی 
 • تشخیص و درمان سرطان و شیمی درمانی
 • صدور شناسنامه بهداشتی
 • صدور گواهی سلامت جهت خروج از کشور
 • ارائه برنامه های پیشگیرانه از آلودگی های انگلی
 • واکسیناسیون
 •  میکروچیپ  گذاری