بیمارستان دامپزشکی  مرکزی با بهره گیری از جراحان حاذق و اتاق عمل مجهز ، قادر به انجام کلیه جراحی های بافت نرم و بافت سخت می باشد .

کلیه اعمال جراحی انجام شده در این مرکز با حضور متخصص بیهوشی و  با بهره گیری از دستگاه بیهوشی استنشاقی انجام میگیرد.

پاره ای از جراحی هایی که به صورت روزمره در این مرکز درمانی ارائه می شود به شرح ذیل می باشند:

 •    جراحی های سرطان
 •    جراحیهای مفاصل
 •    جراحی های قفسه صدری
 •    جراحی های ارتوپدی (اندام ها و ستون فقرات)
 •    جراحی های انتخابی
 •    جراحی های دستگاه ادراری تناسلی
 •    جراحی های دستگاه گوارش
 •    جراحی های تخصصی چشم
 •    جراحی های دهان و دندان
 •    جراحی های غدد
 •    جراحی های پوست
 •    جراحی های کانال گوش

انجام فیزیوتراپی پس از عمل از جمله اقدامات درمانی است که در این بخش ارائه میشود.