رادیو گرافی

بیمارستان دامپزشکی مرکزی، اولین مرکز درمانی بخش خصوصی ایران  می باشد که مجهز به دستگاه رادیوگرافی DR (رادیوگرافی دیجیتال) شده است. از جمله مزایای این دستگاه می توان به برخورد حداقل اشعه به حیوان، حذف زمان انتظار جهت ظهور و ثبوت فیلم و نیز دقت و وضوح بسیار بالا اشاره کرد.  در این بخش تمامی  استانداردهای مورد نظر سازمان انرژی اتمی جهت حفاظت در برابر اشعه اجرا گردیده و هیچگونه خطری مراجعین را به لحاظ نشت اشعه تهدید نمی کند . این بخش با استفاده از متخصصین با تجربه تصویربرداری  ارائه دهنده خدمات زیر می باشد :
 1- رادیو گرافی اندام های حرکتی
 2- رادیوگرافی ساده از شکم و قفسه صدری
 3- رادیوگرافی با ماده حاجب از دستگاه گوارش
 4- سیتروگرافی مثبت و منفی
 5- IVP
 6- میلوگرافی
 7- رادیوگرافی فک ودندان
 8- تشخیص آبستنی، تخمین تعداد جنین و سن آنها
کلیه خدمات تشخیصی این بخش توسط متخصصین تصویربرداری تشخیصی ارایه میگردد.

 

سونوگرافی

بیمارستان دامپزشکی مرکزی با بهره گیری از بهترین و مدرن ترین تجهیزات اولتراسونوگرافی گامی بزرگ در راستای تشخیص دقیق بیماریهای حیوانات خانگی برداشته است. همچنین در این بخش در صورت نیاز اقدام به نمونه برداری از ضایعات با هدایت سونوگرافی می شود . کلیه خدمات این بخش توسط متخصصین تصویربرداری تشخیصی ارایه میگردد.