تهران – خیابان ولی عصر- چهارراه پارک وی -خیابان محمودیه – کوچه تیر – پلاک ۳۶

۲۲۰۴۷۲۵۷(۰۲۱)

۲۲۰۴۷۲۵۸(۰۲۱)

info[@]cvhospital.ir